Vuokrauksen liikevaihto 485,8 milj euroa

Etusivu

Valtion toimitila-asiantuntija

Senaatti-kiinteistöt on liikelaitos, joka valtion sisäisenä toimitila-asiantuntijana tarjoaa toimitiloja ja niihin liittyviä palveluja valtionhallinnolle.

Senaatti-kiinteistössä yhteiskuntavastuu on sisällytetty kaikkeen toimintaan.  Yhteiskuntavastuuta ohjaavat Senaatti-kiinteistöjen arvot, yhteiskuntavastuupolitiikka, yhteiskuntavastuustrategia, ISO 14001 ympäristöjärjestelmä, hyvä hallintotapa-ohjeistus ja eettiset ohjeet.

Yhteiskuntavastuun keskeinen tavoite on kiinteistöjen ilmastorasituksen vähentäminen, johon pyritään pitkäjänteisesti pienentämällä energiankulutusta. Hyvän rakennustavan noudattaminen, suomalaisen rakennusperinnön vaaliminen, ympäristöasioiden huomioiminen sekä toiminnan jatkuva kehittäminen ovat myös osa vastuullista toimintaa.

Tämä on Senaatti-kiinteistöjen kymmenes vuosittainen Global Reporting Initiativen (GRI) suosituksen mukaisesti laadittu yhteiskuntavastuuraportti. Raportti kuvaa toimintamme riskit, mahdollisuudet ja tavoitteet yhteiskuntavastuun näkökulmista sekä saavutetut tulokset vuodelta 2011. Raportin liitteenä on hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös. Yhteiskuntavastuuraportti on kolmannen osapuolen varmentama.

 -

GRI-taulukko

Senaatti-kiinteistöt raportoi yhteiskuntavastuustaan kansainvälisen ohjeistuksen eli GRI:n mukaisesti.  Raportointi vastaa GRI G3-ohjeiston soveltamistasoa A+. 

 DMA eli johtamiskäytännöt
Taloudellisen vastuun johtaminen
Henkilöstöjohtaminen
Yhteiskuntavastuu
Ympäristövastuun johtaminen