Verohallinnon ympäristövastuullisen toiminnan tavoitteena on säästää sekä ympäristöä että rahaa. Se näkyy niin luonnossa kuin valtion ja veronmaksajien kukkaroissa.

Verohallinto toimii omalta osaltaan aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Green Office -ohjelman viitoittamana sekä WWF:n ja Senaatti-kiinteistöjen tukemana se on jo vuosia viilannut sisäistä toimintaansa yhä ympäristöystävällisemmäksi.

”Green Office on tarjonnut tehokkaan keinon pienentää hiilijalanjälkeämme. Sopimus innostaa henkilöstöä ekotekoihin ja tiivistää organisaatioiden yhteistyötä. Samalla se systematisoi toimintaa ja antoi sille selkärankaa”, toteaa Verohallinnon pääjohtaja Mirjami Laitinen.

Kohti paperitonta verotusprosessia         

Green Office -sopimuksessa Verohallinto sitoutui säästämään sähkönkulusta 5 prosenttia, paperinkulutusta 2 prosenttia, jätemääriä kymmenesosan ja virkamatkoja viidenneksen vuosien 2008 ja 2013 välillä. Kannustaakseen työntekijöitä ympäristövastuullisempaan liikkumiseen Verohallinnossa otettiin käyttöön työmatkasetelit.

Jo pari vuotta sitten Verohallinto saavutti asetetut tavoitteet lukuun ottamatta jätteitä.

”Suurimmat päästöt ja säästöt syntyvät paperista. Kahden prosentin paperinsäästö tarkoittaa meidän mittakaavassamme noin 19 tonnia paperia vuodessa”, Laitinen laskee.

Käytännössä Verohallinnossa on siirrytty kaksipuoliseen tulostamiseen ja opeteltu entistä enemmän lukemaan näytöstä.

Tulevaisuudessa siintää siirtyminen kokonaan paperittomaan verotusprosessiin. Sähköisten palveluiden lisääntymisen myötä on säästetty asiakkaiden ja henkilöstön aikaa ja Verohallinnon kuluja, mikä aikaa myöten näkyy niin valtion kuin veronmaksajien kukkaroissa.

Henkilöstöllä keskeinen rooli

”Taloudellisuus on ympäristövastuullisen toiminnan toinen ulottuvuus. Esimerkiksi energiankulutusta pitää pystyä mittaamaan ja raportoimaan entistä tarkemmin ja yhä enemmän reaaliajassa”, Laitinen muistuttaa.

Suuria ekologisia ja ekonomisia säästöjä voidaan saada miettimällä, millä paikkakunnilla ja miten Verohallinnon yksiköt toimivat. Senaatti-kiinteistöjen ja henkilöstön kanssa suunnitellaan ja toteutetaan uudenlaisia, joustavia toimitilaratkaisuja.

Laitisen mukaan henkilöstöllä on keskeinen rooli kaiken Verohallinnon ympäristövastuullisen toiminnan toteutumisessa. ”Uudenlainen tekeminen ja teknologia houkuttelevat useimpia kehittymään työssään ja myös kehittämään sitä. Esimerkkinä uudesta tavasta työskennellä voi mainita videoneuvottelut. Niiden käyttökapasiteetti on meillä 100 prosenttia, mikä näkyy suoraan virkamatkojen vähentymisenä.”

Verohallinto on ottanut käyttöön virastopolkupyöriä, joita pääjohtaja Mirjami Laitinenkin voi käyttää työpäivien aikana asiointiin kaupungilla.

 

”Suurimmat päästöt ja säästöt syntyvät meillä paperista”