Königstedtin jalopuumetsikkö

Valtioneuvoston edustuskartano, Königstedt, sijaitsee Vantaan Riipilässä, Vantaanjoen rannalla.  Luonnonsuojelulain 29 §:ssä tarkoitettujen suojeltujen luontotyyppien  selvityksessä on todettu, että Königstedtin kartanon alueella on todettu suojeltu luontotyyppi: luontaisesti syntynyt, merkittäviltä osin jalolehtipuista koostuva metsikkö. Puulajeina ovat kuusi, tammi, pihlaja, vaahtera, raita, haapa, koivu ja mänty. Kartanon alueelle on jo 1990- luvulla laadittu maisemanhoitosuunnitelma, jossa on määritelty seuraavat hoitoalueet: läntinen kuusiaita, itäinen kuusiaita, rantaniitty saunalta länteen, kalliometsä päärakennuksen yläpuolella, koillinen metsäalue, vesoittuva rinne Solbackantien alapuolella, metsittyvä aukio puron ja kirkon välissä, metsikkö kirkon alapuolella, puronvarsi, avoimet, peltoviljelyksessä olleet rinteet, kartanopuutarha sekä jokivarsi puutarhan kaakkoispuolella.

Nykyisen kartanotalon rakennutti vuonna 1816 todellinen valtioneuvos Jacob Wilhelm Hisinger. Rakennuksen arkkitehti oli perimätiedon mukaan Carl Ludwig Engel. Königstedtin kartano on toiminut historiansa aikana maanviljelys-, hevos- ja karjatilana. Kartanon alueella on ollut myös monenlaisia yrityksiä kuten lasitehdas ja omenaviljelys. Lisäksi Königstedtin koskessa on ollut mylly ja sahalaitos. Königstedt siirtyi valtion omistukseen vuonna 1961. Kartanon nykyinen maa-alue on noin 35 hehtaaria.