Sähkönkäyttö kuriin pienillä muutoksilla

Senaatti-kiinteistöjen käyttäjäsähköprojektin mukaan työntekijät saadaan motivoitumaan sähkönsäästötalkoisiin ja muuttamaan toimintatapojaan. Pilottikohteina projektissa olivat Oulun Vero- ja työvoimatalo sekä Ympäristötalo.

Siitäkin huolimatta, että laitteiden energiatehokkuus on jo erittäin kehittynyttä, kasvaa sähkönkulutus toimistotyössä koko ajan. Tähän on syynä laitteiden lukumäärän lisääntyminen ja niiden pitäminen jatkuvasti valmiustilassa. Myös ilmastoinnin tehokkuusvaatimukset kasvavat ja jäähdytystarve lisääntyy. On siis selvää, että käyttäjän rooli sähkönkulutuksen hallinnassa korostuu entisestään.

Kaikki lähtee henkilöstön motivoinnista

Motivointi lähtee henkilökohtaisesta havahduttamisesta ilmastonmuutoksen seurauksiin ja toisaalta vaikutusmahdollisuuksiin hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi. Rakennukset aiheuttavat kolmanneksen Suomen kaikista hiilidioksidipäästöistä. Kiinteistön sähkönkulutuksesta jopa puolet muodostuu käyttäjäsähköstä, johon jokainen voi vaikuttaa. Jos esimerkiksi kaikki työntekijät käyttävät vain toista työhuoneen valaisinta, puolittuu kiinteistön valaistuksen sähkönkulutus.

Sähkönsäästö osaksi jokaista arkipäivää

Motivaation ylläpitämiseksi käyttäjäsähköprojektissa energiansäästö tuodaan lähelle ja jokaiseen työpäivään. Sekä Vero- ja työvoimatalon että Ympäristötalon ala-aulassa komeileva Jäämies-näyttö kertoo muun muassa talon sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen.

Nettiin perustetussa palvelussa työntekijät voivat omalta tietokoneeltaan seurata työpaikan energiankulutusta ja päästöjä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä: kuinka paljon esimerkiksi työaseman tai valojen sammuttaminen todella vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Pilottikohteissa tehtyjen kyselyiden mukaan mitään kovin mullistavaa ei työntekijöiden toimintatavoissa ollut muuttunut. Energiansäästötavat on niin hyvin omaksuttu, että niitä tehdään jo huomaamattaan.

Käyttäjäsähköprojekti on käynnistetty kertomusvuoden aikana myös monissa muissa Senaatti-kiinteistöjen kohteissa, ja se on leviämässä valtakunnalliseksi.

Käyttäjäsähköprojektin tuloksia

Verohallinnon sähkönkulutus - 18,7 %
Työvoimahallinnon sähkönkulutus - 7,8 %
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten ja Ympäristötalon sähkönkulutus - 2,0 %