Samalla kampuksella – yhteistyötä yli ministeriörajojen

Valtiovarainministeriön käytössä olevasta Mariankatu 9:n virastotalosta peruskorjataan monitilatoimisto, joka mahdollistaa erilaiset työskentelytavat nykyistä tehokkaammin. Remontti on osa valtioneuvoston kampushanketta, jolla ministeriöt pyrkivät toimitilojen yhtenäiseen toimintatapaan.

Kun VM palaa Mariankadulle syksyllä 2012, koppikonttori on vaihtunut monitilatoimistoksi. VM aloitti omia toimitilojaan ja työskentelytapojaan uudistavan VM Kampus -hankkeensa jo pari vuotta sitten. VM toimii edelläkävijäministeriönä koko valtioneuvostoa koskevassa kampushankkeessa, jolla halutaan muun muassa tehostaa ministeriöiden välistä yhteistyötä ja tilojen käyttöastetta, keskittää palveluhankintoja sekä löytää tällä tavoin luonnollisesti myös kustannussäästöjä. ”Tehokkuuden kannalta olisi tärkeää, että toimitilat ja työskentelytavat olisivat samanlaiset kaikissa ministeriöissä. Silloin ministerin vaihtuminen tai ministeriöiden yhdistäminen ei muodostuisi samalla tavalla kynnyskysymykseksi ”, VM:n hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg muistuttaa.

Toimintojen keskittäminen Valtioneuvoston linnan tuntumaan on mahdollista ministeriöiden nykyisiä toimitiloja korjaamalla ja sijoittamalla niihin lisää työpisteitä. Senaatti-kiinteistöillä on hankkeessa vahva rooli ennen kaikkea työympäristön kehittämisen ammattilaisena.

Yksi iso tavoite valtioneuvoston kampushankkeessa on myös palveluhankintojen keskittäminen. Toimitilojen ja tilankäyttöön liittyvien palveluiden johtamisen tavoitteena on tuottaa taloudellisesti, ekologisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut.

Ministeriökampus keskitetään Valtioneuvoston linnan ympärille. Keskittämisellä halutaan tehostaa ministeriöiden välistä yhteistyötä ja tilojen käyttöastetta, keskittää palveluhankintoja sekä löytää tällä tavoin myös kustannussäästöjä.