Senaatti aktiivisesti mukana RYM Oy:n PRE- ja sisäympäristöohjelmassa

Senaatti-kiinteistöt on rakennetun ympäristön SHOK:in, RYM Oy:n perustajaorganisaatioita ja on mukana sen kahdessa ensimmäisessä tutkimusohjelmassa PRE (Process re-engineering) ja SY (sisäympäristö).  PRE-ohjelman tavoitteena on luoda kiinteistö-, rakennus- ja infra-alalle täysin uusia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja. Niiden kehittämisen lähtökohtana ovat entistä käyttäjälähtöisemmät toimintatavat, joita tukee tietomallipohjainen tiedonhallinta kiinteistöjen, infrarakenteiden ja yhdyskuntien koko elinkaaren aikana.  Sisäympäristö -tutkimusohjelman tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla edistetään tilan käyttäjien tuottavuutta, viihtyvyyttä ja terveyttä ekologisesti kestävällä tavalla.  Molempien hankkeiden tavoitteena on tuottavuuden ja laadun parantaminen.

WOW tutkii uusia työn tekemisen muotoja

PRE-tutkimusohjelmaan kuuluvassa New Wow eli New Ways of Working –hankkeessa tavoitteena on kuvata työn muutoksen ja uusien työn tekemisen tapojen mahdollisuuksia ja kehittää organisaatioita ja toimitila- ja työympäristöjohtamista tietotyötä tukevaksi.
Hankkeen esittely

Tietomallintamisen hyödyntäminen

Senaatti-kiinteistöt on alan edelläkävijöitä tietomallinnuksen hyödyntämisessä ja on jo vuodesta 2006 vaatinut tietomallinnuksen käyttöä rakennushankkeissaan.

Senaatti-kiinteistöt toimii  PRE-ohjelman Model Nova -työpaketin veturiyrityksenä. Kehittämishankkeessa kehitetään muun muassa uusia, tehokkaampia ja paremmin tietomallinnuksen mahdollisuuksia hyödyntäviä toimintamalleja  ja -prosesseja rakennushankkeiden läpiviemiseksi. 

Sisäympäristöön liittyvät tutkimushankkeet keskeisessä asemassa

RYM Oy:n Sisäympäristö-ohjelma käynnistyi keväällä 2011. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: miten ihminen kokee sisäympäristön, miten sisäympäristö tukee ihmisen hyvinvointia ja luomiskykyä, miten nollaenergiatalo toteutetaan terveellisesti ja turvallisesti, miten sisäympäristö ja energiatehokkuus optimoidaan ylläpidolla ja mikä on sisäympäristön ominaisuuksien taloudellinen ansaintalogiikka ja -malli?

Nelivuotisen ohjelman budjetti on yli 20 miljoonaa euroa. Ohjelmaan osallistuu 44 tahoa. Senaatti-kiinteistöt on mukana kahdessa ohjelman työpaketissa, jotka ovat:

Sisäympäristön energiatehokas hallinta,  joka keskittyy erityisesti kahteen aiheeseen:

  1. kuinka ilmastossamme toteutetaan nollaenergiatalo siten, että sen sisätiloissa on koko ajan hyvä olla
  2. kuinka parannetaan olemassa olevan kiinteistökannan energiatehokkuutta ylläpitäen ja parantaen olosuhteita niiden sisätiloissa.

Sisäympäristön käyttäjälähtöiset ansaintamallit, jossa haetaan kansainvälisiä trendejä ja heikkoja signaaleja tavoitteena löytää maailmanluokan sisäympäristöjä.  Hanke toteutetaan yhdessä Finpron, Aalto-yliopiston ja Tampereen Yliopiston tutkijoiden kanssa. Yritysosapuolina ovat Senaatti-kiinteistöjen lisäksi Halton Oy, SYK Oy ja NCC Oyj.