Lähes 30 vuotta sitten alkanut Töölönlahden alueen kehittäminen on yksi Senaatti-kiinteistöjen historian mittavimmista hankkeista, jota valtio on kehittänyt yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Kehittäminen on nyt loppusuoralla, kun kertomusvuonna tehtiin kaupat alueen viimeisistä valtion omistuksessa olleista rakentamattomista tonteista.

”Mittavat alueet pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteesta on entistä valtion omaisuutta, jota on luovutettu muun muassa Helsingin kaupungille erilaisin sopimuksin”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen johtava asiantuntija Erkki Vaalasranta. Vuonna 1986 kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt sopivat maanomistuksen jakamisesta Kamppi-Töölönlahden alueella. Valtio luovutti kolme tonttia sekä puisto- ja muut yleiset alueet kaupungille, joka puolestaan luovutti valtiolle Eduskunnan pikkuparlamentin alueen. Osana sopimusta valtio on luovuttanut Helsingin kaupungille myös tontin, jolle on varattu tilat keskustakirjastolle. Valtio omisti Töölönlahden alueella sijaitsevista viidestä rakentamattomasta korttelista kolme, jotka Senaatti-kiinteistöt myi kertomusvuonna Eteralle. Tonteille rakennetaan toimistorakennuksia, joissa on jonkin verran myös asuntoja.