Kertomusvuonna käyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaan tilojen käyttäjien kokonaistyytyväisyys on hyvällä tasolla.  69 % kertoo olevansa kokonaisuutena Senaatti-kiinteistöje tiloihin melko tai erittäin tyytyväinen (2010: 68 %). Kiinteistöjen sijainti on käyttäjien mielestä tilojen selvin vahvuus ja se on arvioitu erinomaiselle tasolle. Hyvälle tasolle arvioitiin useimmat ulkoalueiden hoitoon liittyvät tekijät sekä monet työympäristöä koskevat tekijät.

Eniten kehitettävää löytyy tilojen sisäilmasta: vedottomuudesta, raikkaudesta ja lämpötiloista. Sisäilma on selvä kehityskohde uudenveroisissakin kiinteistöissä ja suurin osa käyttäjien vapaamuotoisesta palautteesta koskee sisäilmaa. Muut kehityskohteet liittyvät lähinnä tilojen siisteyteen ja kunnossapitoon.