Vankilakin voi olla esteetön

Esteetön toimintaympäristö parantaa turvallisuutta, saavutettavuutta, logistiikkaa ja helpottaa kiinteistön ylläpitoa, mikä puolestaan tehostaa asiakkaan toimintaa ja pidentää rakennuksen elinkaarta. Nämä näkökohdat ovat olennaisia myös vankilaympäristössä.  Mikkelin vankilan perusparannus- ja lisärakennushanke on ollut Senaatti-kiinteistöjen pilottikohteena suunniteltaessa esteetöntä vankilaympäristöä. Suunnittelulle annettiin esteettömyyteen liittyviä määräyksiä tarkentavia tavoitteita. Lisärakennushankkeen valmistuttua tiloissa on teetetty esteettömyyskartoitus, jonka avulla on arvioitu, miten tavoitteet on saavutettu ja mitkä ovat vielä mahdolliset ongelmakohdat ja mitä niille on tehtävissä. Kartoituksen pohjalta järjestetään esteettömyys- ja turvallisuusasiantuntijoille keskustelutilaisuus, jossa keskeisenä tarkastelukulmana on, miten laitosturvallisuus ja esteettömyysnäkökulmat kohtaavat parhaiten vankilaympäristössä. Keskustelun johtopäätöksiä hyödynnetään esteettömyyskartoituksen ohella tilojen kehittämisessä.