Vihreä vuokrasopimus on jo todellisuutta

Green Lease eli ekologinen vuokrasopimus kannustaa vuokralaista ja vuokranantajaa entistä energiatehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään toimintaan.

Senaatti-kiinteistöt toteutti yhteistyössä Pöyryn kanssa ekologisen vuokrasopimusmallin kehityshankkeen vuosina 2010-2011. Sen pohjalta suunniteltiin Green Lease  -sopimus työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, joka kokeilee sitä osana energiatehokkuussuunnitelman toteuttamista.

Vuokralaiselle avautuu mahdollisuus hallita toimitilakustannuksiaan

Green Lease -vuokrasopimus perustuu siihen, että tilojen omistajaa ja vuokraajaa ohjataan taloudellisin kannustimin ympäristötehokkaiden ratkaisuiden hyödyntämiseen. Sopimussisältöä varten on ensin tunnistettava kiinteistön energiatehokkaat ja ympäristöystävälliset käyttötavat ja mahdollisuudet niiden parantamiseen sekä mahdollinen säästöpotentiaali. Vuokrasopimuksessa sovitaan esimerkiksi sellaisten ympäristöystävällisten materiaalien ja teknisten ratkaisujen käytöstä tai energiansäästöstä, jotka pienentävät rakennuksen ekologista jalanjälkeä ja käyttökustannuksia.

Noin kolme neljäsosaa tavanomaisten vuokratilojen kokonaisvuokrasummasta on pääomavuokraa. Loppuosa hoitokuluista on ylläpitovuokraa, joka jakaantuu kiinteisiin ja liikkuviin kuluihin. Green Lease voi vaikuttaa ylläpitovuokran liikkuviin osiin eli sähkö-, vesi-, lämpö- ja jätemaksuihin. Hyöty jaetaan omistajan ja vuokralaisen kesken.

Omistajan ja vuokralaisen välisen sopimuksen lisäksi Green Lease on mahdollista määritellä laajemmaksi ympäristöystävällisyyteen tähtääväksi konseptiksi. Silloin siihen saattavat sisältyä muun muassa toimintasuositukset ja rakennuksen investointiohjelmat. Kiinteistön omistaja voi edelleen tarjota porkkanaa ja keppiä kiinteistönhuoltoyhtiölle.

TEM teki ensimmäisenä sopimuksen

Green Lease lisää mittaroinnin tarvetta ja raportointia, joka mahdollistaa liikkuvaan ylläpitovuokraan kuuluvien kustannustekijöiden seuraamisen.  Senaatti-kiinteistöt peruskorjaa työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Helsingin Eteläesplanadilla sijaitsevan kiinteistön.  Peruskorjauksessa  rakennukseen  asennetaan runsaasti uutta talotekniikkaa mittaroimaan muun muassa energiankulutusta. Se puolestaan tarjoaa hyvän tilaisuuden kokeilla Green Lease -sopimusta.

Käytännössä Green Leasen yksityiskohdat alkavat tarkentua vuodesta 2014 lähtien. Eteläesplanadin kiinteistön valmistuttua Green Lease on täysimääräisesti käytössä vuodesta 2017 alkaen. Uuden vuokrasopimusmallin kokeilussa ei tärkeää ole pelkästään saavutettavat säästöt, vaan myös uuden lähestymis- ja ajattelutavan omaksuminen. Tuloksia ei ole tarkoitus repiä väkisin viihtyvyyden kustannuksella.