Virtuaalinen kiinteistö visualisoi

Virtuaalinen kiinteistö eli VIKI –hankkeella tähdätään muun muassa energiakulutuksen vähentämiseen. Sen ideana on esittää kiinteistön teknisistä järjestelmistä kerättyä tietoa helposti ymmärrettävässä, visuaalisessa muodossa.

”Jos käyttäjille näytetään aulan infotauluilla ja jokaisen tietokoneilla visuaalisesti ja selkeästi sisäolosuhteiden, tilatehokkuuden ja energiataloudellisuuden tilanne, niin he voivat motivoitua oman käyttäytymisensä muuttamiseen”, visio Senaatti-kiinteistöjen kehityspäällikkö Esa Halmetoja.

Käyttäjien toiminnalla on merkittävä vaikutus muun muassa sähkönkulutukseen. Keskimääräisessä kiinteistössä käyttäjäsähkö muodostaa koko kiinteistön sähkönkulutuksesta 45 - 55 prosenttia. Jo pienilläkin toimenpiteillä on mahdollista saada aikaan merkittäviä säästöjä niin ympäristön kuin taloudenkin näkökulmista.

VIKI-hankkeessa testataan mm. värien ja hologrammien käyttöä sekä hyödynnetään niin tietomallia, mediatutkimusta kuin käyttäytymistieteitä sekä jo olemassa olevia järjestelmiä, kuten Jäämies-näyttöjä ja käyttäjäsähköprojektia.

Vuoteen 2014 kestävä hanke on osa RYM Oy:n Sisäympäristöt -ohjelmaa, jossa mukana ovat mm. Schneider Electric, VTT ja Aalto-yliopisto.

Yhä useampiin Senaatti-kiinteistöjen rakennusten aulanäyttöihin on lisätty kiinteistön energiankulutuksesta kertova Jäämies, joka on kerännyt käyttäjiltä positiivista huomiota. Jäämiestä hyödynnetään Virtuaalinen kiinteistö- eli VIKI-hankkeessa.