Työ- ja elinkeinoministeriössä puhaltavat muutoksen tuulet

Työ- ja elinkeinoministeriön Etelä-Espan osoitteessa astuttiin viime ”syyslukukauden” alussa uuteen ajanjaksoon: toimintaan...

Tyytyväiset käyttäjät

Kertomusvuonna käyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaan tilojen käyttäjien kokonaistyytyväisyys on hyvällä tasolla.

Valtion virastotalo Turussa – Paremman sisäilman puolesta

Aurajoen varrella sijaitseva vuonna 1967 valmistunut Turun virastotalo peruskorjataan ulkoa ja sisältä moderniksi toimitaloksi...

Vankilakin voi olla esteetön

Esteetön toimintaympäristö parantaa turvallisuutta, saavutettavuutta, logistiikkaa ja helpottaa kiinteistön ylläpitoa, mikä puolestaan...

Vihreä vuokrasopimus on jo todellisuutta

Green Lease eli ekologinen vuokrasopimus kannustaa vuokralaista ja vuokranantajaa entistä energiatehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään...

Virtuaalinen kiinteistö visualisoi

Virtuaalinen kiinteistö eli VIKI –hankkeella tähdätään muun muassa energiakulutuksen vähentämiseen. Sen ideana on esittää kiinteistön...

Yhteistyö on CREM-kumppanuutta

Oikeusministeriö ja Senaatti-kiinteistöt solmivat vuoden 2010 joulukuussa yhteistyösopimuksen valtakunnallisen oikeushallinnon toimitila-...