• Valtion hallinnonalat ja säätiöt
 • Tilojen käyttäjät ja asiakkaat
 • Yhteensä kymmeniä tuhansia henkilöitä

Odotukset Senaatti-kiinteistöjä kohtaan

 • Toimintaa tukevat, terveelliset, turvalliset ja tuottavat tilat
 • Opastaminen tilojen kestävään käyttöön
 • Energiatehokkuuden parantaminen ja ilmastokuormituksen vähentäminen

Vuorovaikutuksen välineet

 • Asiakastyytyväisyyskyselyt, käyttäjätyytyväisyyskyselyt, uudis- ja korjaushankkeiden yhteydessä tehtävät kyselyt
 • Senaattila-palveluportaali ja muut sähköisetpalvelut kuten Optimaze.net
 • Säännölliset tapaamiset asiakkaiden kanssa
 • Sidosryhmälehti Kontrahti

Tulokset 2011

 • Kehitetty työympäristöjä ja valtakunnallisia toimitilakonspteja.
 • Edistetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa energiatehokkuutta ja ympäristöasioita.
 • Tilahallintajärjestelmän kehittäminen ja käytäntöön vieminen asiakaskunnassa.
 • Asiakastyytyväisyystutkimuksen uudistaminen.