Sidosryhmäyhteistyö - Muut

 • Toimialajärjestöt
 • Tutkimuslaitokset
 • Asiantuntijatoimikunta
 • Kansalaisjärjestöt

Odotukset Senaatti-kiinteistöjä kohtaan

 • Toimialan kehittyminen ja uusien toimintamallien kehittäminen
 • Osallistuminen kehittämishankkeiden käynnistämiseen ja rahoitukseen

Vuorovaikutuksen välineet

 • Hallituspaikat ja toimikuntaedustus keskeisissä toimialajärjestöissä kuten Rakli, Rakennustietosäätiö, Kiinteistöalan koulutuskeskus, Sisäilmayhdistys, Liikenne- ja erityisalojen Työnantajan ry
 • Osakkuus ja hallituksen puheenjohtajuus strategisesssa huippuosaamiskeskittymä Rym Oy:ssä
 • Osallistuminen alan koulutuksen suunnitteluun sekä ohjaukseen ja kouluttamiseen
 • Avoin vuorovaikutus tarpeen mukaan.

Tulokset 2011

 • Osallistuttu RYM N:OY tutkimusohjelmien käynnistämiseen sekä hallitustyöhön.
 • Uudistettu investointiprosessia tietomallinnuksen avulla.
 • Kehitetty uusia työtapoja ja toimintaympäristöjä sekä parannettu energiatehokkuutta ja sisäympäristöjä RYM N:OY tutkimusohjelmissa.
 • Osallistuttu kansainväliseen tutkimus- ja kehitystyöhön sekä alan vertaisverkostojen toimintaan.
 • Kehitetty toimialan toimintaperiaatteita ja pelisääntöjä yhdessä sidosryhmien kanssa.
 • Osallistuttu Tekesin teknologiaohjelmien johtoryhmätyöskentelyyn.