Sidosryhmäyhteistyö - Omistajat

  • Eduskunta, valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö

Odotukset Senaatti-kiinteistöjä kohtaan

  • Omaisuuden arvon ja käytettävyyden varmistaminen
  • Ympäristö- ja sosiaalisten tavoitteiden toteuttaminen
  • Rakennetusta kulttuuriympäristöstä huolehtiminen

Vuorovaikutuksen välineet

  • Puolivuosiraportointi, tilinpäätösraportointi, yhteiskuntavastuuraportointi
  • Säännöllinen yhteydenpito ja tiedon jakaminen toiminnasta, taloudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta

Tulokset 2011

  • Osallistuttu kulttuurihistoriallisten kohteiden järjestelyihin valtion kiinteistöstrategian mukaisesti
  • Osallistuttu yliopistokiinteistöyhtiöiden omistajaohjaukseen sekä jatkettu yhteistyötä kampusalueilla