Sidosryhmäyhteistyö - Tiedotusvälineet

  • Valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen lehdistö, radio ja TV

Odotukset Senaatti-kiinteistöjä kohtaan

  • Avoin ja luotettava viestintä

Vuorovaikutuksen välineet

  • Vuosiraportit
  • Lehdistötiedotteet
  • Kotisivut
  • Tapaamiset

Tulokset 2011

  • Määrällisesti ja laadullisesti Senaatti-kiinteistöjen mediajulkisuus oli edellisvuosien tasolla. Julkisuudesta noin 80 % oli sävyltään neutraalia