• Euroopan unioni, Suomen valtio ja kunnat
  • Museovirasto
  • Naapurit ja maanomistajat

Odotukset Senaatti-kiinteistöjä kohtaan

  • Lainmukainen, vastuullinen toiminta, työllistäminen, verotulot
  • Valtion toimintapolitiikkojen ja suositusten toteuttaminen
  • Viihtyisä ympäristö, vuorovaikutteinen suunnittelu

Vuorovaikutuksen välineet

  • Vaikuttaminen toimialajärjestöissä
  • Maankäytön oma-aloitteinen, vuorovaikutteinen suunnittelu
  • Säännöllinen ja aktiivinen yhteistyö Museoviraston kanssa

Tulokset 2011

  • Jatkettu aktiivista yhteistyötä Museoviraston kanssa kumppanuussopimuksen mukaisesti
  • Osallistuttu maankäytön suunnitteluhankkeisiin yhteistyössä kuntien kanssa