Sidosryhmäyhteistyö - Palvelujen ja materiaalien toimittajat

 • Noin 4 000 palvelujen ja materiaalien toimittajaa
 • 61 kumppania rakennuttamisessa ja projektinjohtamisessa, kiinteistökehityksessä, suunnittelupalveluissa, kiinteistönhoidossa ja oikeuspalveluissa

Odotukset Senaatti-kiinteistöjä kohtaan

 • Pitkäaikaiset toimittajasuhteet
 • Avoimuus ja tasapuolisuus
 • Kehittyminen yhteistyössä

Vuorovaikutuksen välineet

 • Kumppanuusmallin mukainen toimittajayhteistyö: projektien ohjausryhmät, toimittajatapaamiset ja kehityskeskustelut
 • Avoimet ja selkeät kilpailuttamiskäytännöt

Tulokset 2011

 • Kohdekohtaisten kilpailujen valintakriteereihin ja sopimuksiin sisällytetty ympäristökriteereitä ja -tavoitteita.
 • Palkkio-sanktio-malli käytössä maanlaajuisesti kiinteistönhoidossa ja aloitettu laajentaminen muihin palveluihin.
 • Sähköisen tilausjärjestelmä käytössä ylläpidon hankinnoissa ja käyttöönotto alkaa investoinneissa.
 • Talousrikollisuutta koskeva ohjeistus uusittu.
 • Eettinen ohjeistus uusittu ja henkilöstö osallistunut tenttiin.
 • Toimittajien määrä vähentynyt vuodesta 2010 n. 20 %.