Kiinteistövarallisuus

Senaatti-kiinteistöjen keskeisenä tehtävänä on hoitaa ja ylläpitää valtion kiinteistövarallisuutta siten, että kiinteistöjen arvo ja käytettävyys säilyvät. Senaatti-kiinteistöjen vastuulla on paitsi valtionhallintoa palveleva vuokraustoiminta myös yhä enenevässä määrin valtion kiinteistövarallisuuden myynti. 

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit ovat viime vuosina painottuneet kiinteistöjen peruskorjauksiin ja työympäristöjen kehittämiseen, sillä valtio rakentaa vain hyvin harkitusti omia uudistiloja. Painopisteenä on myös olemassa olevien kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavat kehitystoimenpiteet.

Senaatti-kiinteistöt on inventoinut hallinnassaan olevat arvorakennukset ja laatinut näiden hallintaa ja ylläpitoa varten erillisen arvokiinteistöjen suojelustrategian.

Caset

Lähes 30 vuotta sitten alkanut Töölönlahden alueen kehittäminen on yksi Senaatti-kiinteistöjen historian mittavimmista hankkeista, jota...

 


Kaavoitukseen osallistuminen: Keski-Pasila

Kertomusvuonna jatkettiin Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailua, jonka voittaja ratkeaa vuoden 2012 lopussa. Korttelin suunnittelussa ekologisilla kriteereillä on tärkeä rooli.