Valtion rakennettu kiinteistövarallisuus on valtion kiinteistöstrategian mukaisesti keskitetty Senaatti-kiinteistöille. Senaatti-kiinteistöjen vastuulla on paitsi valtionhallintoa palveleva vuokraustoiminta myös yhä enenevässä määrin valtion kiinteistövarallisuuden myynti.  

Senaatti-kiinteistöissä myynnit on keskitetty kehityskiinteistöt-toimialalle. Sen erityisenä tehtävänä on kehittää ja myydä valtiolle tarpeetonta kiinteistövarallisuutta. Kehityskiinteistöt toimialalle siirretään kohteita sekä Senaatti-kiinteistöjen sisäisesti että muualta valtionhallinnosta.  Kertomusvuonna Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirrettiin aikaisemmin Rajavartiolaitoksen hallinnassa ollutta kiinteistöomaisuutta yhteensä 4,9 miljoonan euron arvosta.

Myyntitoiminnan julkisuus

Senaatti-kiinteistöt on julkinen toimija, joka noudattaa myynneissä avointa ja syrjimätöntä menettelyä. Kohteet myydään pääsääntöisesti tarjousten perusteella. Senaatti-kiinteistöjen myytävät kohteet ovat esillä www.senaattimyy.fi-sivustolla, ja myytävistä kohteista ilmoitetaan aina julkisesti.

Senaatti-kiinteistöjen hallitus päättää kiinteistökaupoista viiteen miljoonaan euroon saakka. Sen jälkeen toimivalta siirtyy maan hallitukselle, ja yli 10 miljoonan euron kaupoista päättää eduskunta. www.senaattimyy.fi–sivustolle on koottu tietoa valtion toimintatavoista kiinteistökaupoissa.  

Myyntitoiminta kasvanut huomattavasti

Viimeisen seitsemän vuoden aikana Senaatti-kiinteistöt on myynyt valtion kiinteistövarallisuutta yhteensä noin 470 miljoonalla eurolla. Viimeiset neljä vuotta ovat olleet myyntitoiminnan kannalta nousujohteisia.

Valtion omaisuus myydään aina käyvällä hinnalla. Tarvittaessa haetaan päätöksenteon tueksi hinta-arvio ulkopuoliselta riippumattomalta asiantuntijalta.

Suurimman myyntiryhmän muodostavat virastotalot, tiehallinnon tukikohdat ja hallit, raja-asemat, varuskunnat ja rautatiekiinteistöt. Kiinteistökauppoja tehdään vuodessa yli sata, mutta neljä viidesosaa myyntituloista tulee muutaman arvokohteen kaupasta.

Myynnit

Vuoden 2011 aikana myytiin valtiolle tarpeetonta kiinteistöomaisuutta yhteensä 112,7  (95,4)miljoonan euron arvosta. Myytyjä kohteita oli 125 (177). Myyntitoiminnan tulos oli 56,2 (35) milj. euroa (suluissa vuoden 2010 vastaavat luvut).

Suuri osa myydyistä kohteista oli pieniä Ratahallintokeskukselta ja Rajavartiolaitokselta siirtyneitä kiinteistöjä.  Suurimmat myydyt kohteet olivat Helsingin Töölönlahdelta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle myydyt tontit, joiden kauppahinnat olivat yhteensä 59,75 miljoonaa euroa. Suuria kohteita olivat lisäksi Espoon Otaniemessä Technopolis Oyj:lle myyty Vaisalantien tontti 9,3 miljoonaa euroa sekä Turussa myydyistä kohteista Kiinteistöosakeyhtiö Turun ICT -talo ja Kiinteistö osakeyhtiö Biocity sekä Aura-instituutin kiinteistö.

Helsingin kaupungin kanssa tehtiin vaihto, jossa kaupungille luovutettiin asuinkerrostalotontti- ym. alueita Viikinmäessä arvoltaan 5,3 miljoonaa euroa ja kaupunki luovutti Sipoonkorven kansallispuiston alueisiin liitettäväksi tarkoitetut Vantaalla ja Sipoossa sijaitsevat yhteensä noin 423 hehtaarin suuruiset alueet arvoltaan 4 miljoonaa euroa.

Suurimmat myydyt kohteet:

  • Töölönlahden korttelin 2018 tontit, Helsinki
  • Töölönlahden korttelin 2015 tontit, Helsinki
  • Kiint.oy Biocityn osakkeet, Turku
  • Aura-Instituutin entinen kiinteistö, Turku
  • Vaisalantien tontti K10055 Otaniemestä, Espoo
  • Kiinteistöosakeyhtiö ICT:n osakkeet, Turku
  • Rysäkari-saari