Ladattavat PDF-tiedostot

    
TilinpäätösLataa PDF (508 Kt)  SidosryhmäyhteistyöLataa PDF (153 Kt)  OlennaisuusmatriisiLataa PDF (120 Kt) 
          
         
VarmennusraporttiLataa PDF (1,6 Mt)         

 

Taulukot

Lataa kaikki taulukot ( .zip, Kt)

Henkilöstö

   
Organisaatiokaavio Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstön jakautuminen alueittain 
      

 

 

 

Vakinaisen ja määräaikaisen
henkilöstön määrä
 Henkilöstömäärä ikäryhmittäin Henkilöstömäärä ryhmän ja
sukupuolen mukaan
 
      
 

 

 
Työntekijöiden työtyytyväisyys Sairauspäivien kehittyminen ja
ennakoivan työterveyshuollon kustannukset
 Henkilöstöjakauma koulutusasteittain 
      
     
Koulutuksen jakautuminen eri
henkilöstöryhmien kesken

 

    

Talous

  

Tulos ja liikevaihto

 

Liikevaihto työntekijää kohden

 

SIPO-% ja OPO-%

     
  

Vieraan pääoman takaisinmaksuaika

 

Vuokraustoiminnan liikevaihto ja vuokrakate

 

Vuokraustoiminnan liikevaihdon jakautuminen alueittain

     
  

Vuokraustoiminnan liikevaihdon jakautuminen toimialoittain

 

Palvelujen liikevaihto

 

Myynnit

     
  

Kiinteistöomaisuus toimialoittain

 

Kiinteistöomaisuus alueittain

 

Vuokrattava pinta-ala toimialoittain

     
  

Vuokrattava pinta-ala alueittain

 

Investoinnit ja liikevaihto

 

Uusinvestoinnit ja peruskorjaukset

     
  

Investointien jakautuminen toimialoittain

 

Investointien jakautuminen alueittain

 

Rahavirtakaavio

     
   

Kokonaisostojen kehittyminen

 Kiinteistöjen hoitokulujen jakautuminen  

Ympäristö

   
 

Energiatehokkuusluokat

 

Suomen ja Senaatti-kiinteistöjen energian kokonaiskulutus

 

Energian kokonaiskulutus

   
 

Primäärienergian kokonaiskulutuksen jakautuminen

 

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden sähkön ominaiskulutus ja tavoitteet

 

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden lämmön ominaiskulutus ja tavoitteet

   
 

Senaatti-kiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöt

 

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden jätteet

 

Henkilöstön  matkustuskustannusten jakauma

     
 

Työsuhdeautojen hiilidioksidipäästöt