Sähkön ominaiskulutus

Tulokset 2009-2010

2008: 93,7 kWh/brm2
2009: 94,3 kWh/brm2 (lasku 1,1 %)
2010: 93,9 kWh/brm2 (lasku 0,4 %)

Tavoitearvo 2011

Energiankulutuksen (sähkö ja lämpö) kääntäminen laskuun.
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti, vuonna 2011, -1% vähennys vuoden 2010 tasosta. Pitkän aikavälin tavoite, vuoden 2016 loppuun mennessä -6% vähennys vuoden 2010 tasosta.

Päästökauppaan kuulumattomien toimialojen osalta (kuten rakentaminen ja kiinteistöt) Suomen päästövähennystavoite on 16 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 päästömääriin verrattuna. Senaatti-kiinteistöjen osalta tämä tarkoittaa tason 53,3 kg CO2-ekv/brm2 tavoittamista vuoteen 2020 mennessä.

Tulokset 2011

92,5 kWh/brm2, 1,5 % lasku vuodesta 2010 (93,9 kWh/brm2).