Taloudellinen vastuu

Tunnusluvut20112010Muutos-%
Kasvu   
Liikevaihto, Me5835545,1
Tase, Me4 6754 884-4,3
Vuokrattava pinta-ala, 1000 m26 5316 5230,1
Investoinnit yhteensä, Me244255-4,2
Investointien osuus liikevaihdosta, %4246-8,9
Henkilöstö 31.12.251266-5,6
Kannattavuus
Tulos, Me15412523,9
Tuloksen osuus liikevaihdosta, %26,522,517,9
Nettotuotto, %7,97,81,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %4,84,018,9
Oman pääoman tuotto, %5,04,026,7
Keskimääräinen neliövuokra, e/m2/kk12,9112,176,1
Kiinteistöomaisuuden käyttöaste, %96,496,10,3
Vakavaraisuus
Omavaraisuusaste, %64,963,81,8
Nettovelkaantumisaste, %51510,9
Lainat, Me1 5851 714-7,6

Ympäristövastuu

Ympäristön tunnusluvut20112010Muutos-%
Sähkön ominaiskulutus (kWh/brm2)92,593,9-1,5
Lämmön ominaiskulutus (kWh/brm2), normeerattu125,3124,30,8
Veden ominaiskulutus (l/brm2)3273250,6
Ylläpidettyjen kiinteistöjen ominaispäästöt (kg, Co2-ekv/brm2)5761,3-7,0

Sosiaalinen vastuu                  

Henkilöstö20112010Muutos-%
Henkilöstö 31.12.2011, lkm251266-5,6
Keski-ikä50,249,80,8

 

Asiakkaat20112010Muutos-%
Asiakastyytyväisyys
% vastaajista melko tai erittäin tyytyväinen 
74731,4