Senaatti-kiinteistöillä on matriisiorganisaatio, jossa ensisijaisessa liiketoiminta- ja tulosvastuussa ovat neljä toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samankaltaisia asiakkaita. Toimialat vastaavat asiakkuuksista strategisella tasolla.

Asiakkuuksista ja toimittajaverkostosta operatiivisella tasolla vastaa alue- ja prosessiyksikkö, jonka alaisuudessa toimii viisi aluetta: Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Keski-Suomen, Itä-Suomen sekä Pohjois-Suomen alue. Toimipisteitä on 13 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä.

Organisaatio-kaavio

Alueorganisaation vastuulla ovat muun muassa kiinteistöjen vuokraus ja isännöinti sekä ylläpitoon ja muihin palveluihin liittyvät tehtävät sekä investointihankkeiden läpivieminen. Toimialat ja alueet sopivat vuosittain tarkemmasta työnjaosta ja vastuista keskinäisissä palvelusopimuksissaan.

Toimiala- ja alueorganisaation lisäksi Senaatti-kiinteistöjen toimintaa tukevat viisi palveluyksikköä, jotka ovat strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta, talous, henkilöstöresurssit ja kehittäminen, tiedotus sekä sisäinen tarkastus. 

Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskonsernin, johon liikelaitoksen lisäksi kuuluu 26 tytäryhtiötä. Henkilöstöä oli vuoden 2011 lopussa 251.

OrganisaatiokarttaPohjois-Suomen alue Itä-Suomen alue Keski-Suomen alue Länsi-Suomen alue Etelä-Suomen alue
 • Avainluvut

  Voit tarkastella kunkin alueen avainlukuja viemällä hiiren kursorin alueen päälle.

  •  
 • Pohjois-Suomen alue

  Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat. Alueen päätoimipaikka sijaitsee Oulussa, minkä lisäksi asiakkaita palvelee Rovaniemen toimipaikka.

  • Vuokrattava pinta-ala: 1,0 milj. m2
  • Rakennusten lukumäärä: n. 2100 kpl
  • Kiinteistöomaisuuden arvo: 0,5 Mrd €
  • Vuokraustoiminnan liikevaihto: 59 M€
  • Kiinteistöomaisuuden jakautuminen toimialoittain

 • Itä-Suomen alue

  Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Alueen päätoimipaikka sijaitsee Kuopiossa, minkä lisäksi asiakkaita palvelevat Joensuun, Kouvolan, Mikkelin ja Lappeenrannan toimipaikat.

  • Vuokrattava pinta-ala: 1,4 milj. m2
  • Rakennusten lukumäärä: 2600 kpl
  • Kiinteistöomaisuuden arvo: 0,7 Mrd €
  • Vuokraustoiminnan liikevaihto: 83 M€
  • Kiinteistöomaisuuden jakautuminen toimialoittain

 • Keski-Suomen alue

  Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Alueen päätoimipaikka sijaitsee Jyväskylässä, minkä lisäksi asiakkaita palvelevat Tampereen ja Vaasan toimipaikat.

  • Vuokrattava pinta-ala: 1,2 milj. m2
  • Rakennusten lukumäärä: 2400 kpl
  • Kiinteistöomaisuuden arvo: 0,5 Mrd €
  • Vuokraustoiminnan liikevaihto: 70 M€
  • Kiinteistöomaisuuden jakautuminen toimialoittain

 • Länsi-Suomen alue

  Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen ja Ahvenanmaan maakunnat. Alueen päätoimipaikka sijaitsee Turussa ja sivupiste Hämeenlinnassa.

  • Vuokrattava pinta-ala: 1,2 milj. m2
  • Rakennusten lukumäärä: n. 2100 kpl
  • Kiinteistöomaisuuden arvo: 0,6 Mrd €
  • Vuokraustoiminnan liikevaihto: 66 M€
  • Kiinteistöomaisuuden jakautuminen toimialoittain

 • Etelä-Suomen alue

  Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat. Alueen toimipaikka sijaitsee Helsingissä.

  • Vuokrattava pinta-ala: 1,7 milj. m2
  • Rakennusten lukumäärä: n. 1800 kpl
  • Kiinteistöomaisuuden arvo: 2,0 Mrd €
  • Vuokraustoiminnan liikevaihto: 234 M€
  • Kiinteistöomaisuuden jakautuminen toimialoittain