Senaatti-kiinteistöllä oli neljä tulosvastuullista toimialaa, joihin on koottu toiminnaltaan ja palvelutarpeiltaan samanlaisia asiakkaita Toimialat vastaavat strategisella tasolla asiakkuuksista sekä oman asiakasryhmänsä kiinteistöihin ja palveluihin liittyvistä asioista.

MINISTERIÖT JA ERITYISKIINTEISTÖT

Liikenne- ja viestintäministeriön peruskorjaus Helsingin Esplanadilla valmistui kertomusvuonna. Uusilla tilaratkaisuilla on lisätty ennen kaikkea tilojen muuntojoustavuutta. Uudistusten myötä tilankäyttö tehostui ja osasta entisiä tiloja voitiin luopua kokonaan.

Ylijohtaja Pekka Plathanin mielestä yhteisöllisyys on lisääntynyt uusissa tiloissa

 

Asiakkaat:
Ministeriöt, tutkimuslaitokset sekä lähinnä pääkaupunkiseudulla sijaitsevat kulttuurilaitokset. Lisäksi asiakkaina on mm. erityiskouluja ja sairaaloita.

Toimialan erityispiirteet:
Suuri osa ministeriöiden ja kulttuurilaitosten asiakkaista toimii arvokiinteistöiksi luokiteltavissa suojeltavissa rakennuksissa, ja tutkimuslaitokset puolestaan tarvitsevat niille suunniteltuja erikoistiloja. Arvokiinteistöjen ja erikoistilojen ylläpito ja kehittäminen vaativat erityisosaamista.

Toimialan vahvuudet:
Asiakastuntemus, kiinteistöjen keskeinen sijainti sekä pääosin vakaa liiketoimintaympäristö.

Vuosi 2011

 • Valtioneuvostokampuksen puitesuunnitelman valmistuminen.
 • Ministeriörakennusten korjausohjelman eteneminen ja hankkeisiin liittyvien työympäristöselvitysten toteuttaminen.
 • Tekesin rahoittaman Julkisen ekotehokkaan rakennuttamisen käytäntöjä –tutkimushankkeen valmistuminen sekä Eteläesplanadi 4:n peruskorjauksessa arvorakennuksen energiaselvityksen laatiminen.
 • Green Lease -vuokrasopimuksen solmiminen TEM:n kanssa
 • Tutkimuslaitosten tilaratkaisuja ja vapautuvia toimitiloja koskevat selvitykset ja toimenpiteet (mm. GTK, THL ja MTT)
 • Kiinteistöjen hallinnansiirtojen valmistelut (mm. Metsäntutkimuslaitos ja Kansallismuseo).
 • Otaniemen alueen kaavallinen kehittäminen ja Länsimetron toteutuksen edellyttämät toimenpiteet
 • Yksittäisten merkittävien kohteiden sisäilmaongelmien selvittäminen ja tarvittavien investointien valmistelu.

Keskeiset tunnusluvut 2011 

 • Vuokrattavat tilat 1,0 milj. m2
 • Kiinteistöjen arvo 1 299 milj. euroa
 • Tilojen vuokrausaste 97,7 %
 • Liikevaihto (vuokraus) 167,8 milj. euroa
 • Investoinnit 61,9 milj. euroa

PUOLUSTUS JA TURVALLISUUSYli sata vuotta vanhan Haminan Reserviupseerikoulun päärakennuksen peruskorjaus toteutettiin arvorakennuksen historiaa vaalien. 

Kiinteistöpäällikkö Juha Jormanainen ja kapteeni Jarmo Metsänen kertovat, että uusissa tiloissa on hyödynnetty energiankulutusta vähentäviä rakenneratkaisuja.

Asiakkaat:
Puolustushallinto, vankilat, rajavartiolaitos, tullilaitos sekä hätä- ja johtokeskukset.

Toimialan erityispiirteet:
Turvallisuuteen erikoistuneet tilat ovat käyttäjien erityistarpeisiin suunniteltuja. Kiinteistökantaan kuuluu myös huipputeknisiä erikoistiloja sekä maanalaisia tiloja.

Toimialan vahvuudet:
Turvallisuuden tuotteistaminen kiinteistöliiketoiminnassa ja asiakkaan toiminnan muutosten mahdollistaminen toimitilojen osalta.

 

 • Vuosi 2011

 • Rikosseuraamuslaitoksen kanssa allekirjoitettiin toimitila- ja yhteistyöstrategia.
 • Puolustusvoimien varastoinnin kehittämisohjelman tukeminen voimakkaalla investointiohjelmalla.
 • Jatkettu infraverkostojen ja energialaitosten ulkoistusta ja haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien parannustyötä.
 • Panostettu sisäilmakorjauksiin erityisesti varusmiesten majoitustiloissa.
 • Osallistuttu asiakkaiden toimitilatehokkuuden parantamiseen sekä puolustusvoimauudistuksen valmisteluun.

Keskeiset tunnusluvut 2011

 • Vuokrattavat tilat 3,9 milj. m2
 • Kiinteistöjen arvo 1 676 milj. euroa
 • Tilojen vuokrausaste 98,8 %
 • Liikevaihto (vuokraus) 168,1 milj. euroa
 • Investoinnit 116,1 milj. euroa

 

TOIMISTOTSuomen Akatemia muutti Hakaniemenranta 6:een. Tilat löytyivät Senaatti-kiinteistöjen tilanhakupalvelulla. Tilat muokkautuivat sopiviksi työympäristökehittämisellä, ja tavoitteena oli hakea myös tehokkuutta ja säästöjä.

Asiakkaat:
Oikeushallinto, poliisihallinto, verohallinto, aluehallinto (aluehallintovirastot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, maanmittauslaitos) ja muita valtakunnallisia asiakkuuksia sekä keskusvirastoja.

Toimialan erityispiirteet:
Kiinteistökanta käsittää toimitaloja 1800-luvun arvokiinteistöistä moderneihin toimitiloihin. Tilat sijaitsevat keskeisten paikkakuntien kaupunkikeskuksissa.  Toimialan asiakasvirastoilla on merkittävä määrä toimitiloja vuokralla myös muilta vuokranantajilta.

Toimialan vahvuudet:
Hyvä asiantuntemus. Muutoksiin varaudutaan asiakasyhteistyöllä, kiinteistöjä kehittämällä ja tuottamalla kulloistakin asiakastarvetta vastaava palveluratkaisu.

Vuosi 2011

 • Valtion rakennemuutosten toteuttamiseksi on toteutettu mm. liikenneviraston, Trafin sekä maanmittauslaitoksen toimitilahankkeita Helsingissä, ELY–keskusten toimitiloissa eri puolella Suomea sekä aluehallintoviraston ja maanmittaustoimiston toimitiloissa Turussa. Helsingissä on lisäksi toteutettu erityistuomioistuimelle toimitilahankkeita Itä-Pasilassa.
 • Hämeenlinnan poliisilaitoksen rakentamista on jatkettu.
 • Tuotettu asiantuntijapalveluita oikeusministeriölle toimitilahallinnon kehittämishankkeessa.
 • Yksityisrahoituksella toteutetut Seinäjoen ja Pietarsaaren virastotalot sekä Haltikin toimitalo Rovaniemellä valmistuivat.
 • Yhdessä oikeusministeriön kanssa on tuotettu oikeushallinnon toimitila- ja työympäristökonsepti. Pääpoliisiaseman toimitilakonsepti tuotettiin yhdessä poliisihallituksen kanssa ja ELY–keskusten asiakaspalvelukonsepti yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Keskeiset tunnusluvut 2011

 • Vuokrattavat tilat 1,1 milj.m2
 • Kiinteistöjen arvo 1 042 milj. euroa
 • Tilojen vuokrausaste 97,1 %
 • Liikevaihto (vuokraus) 146,7 milj.euroa
 • Investoinnit 56,7 milj.euroa

KEHITYSKIINTEISTÖT

Lähes 30 vuotta sitten alkanut Töölönlahden alueen kehittäminen on ollut yksi Senaatti-kiinteistöjen historian mittavimmista hankkeista.  Senaatti-kiinteistöt myi vuoden 2011 aikana Töölönlahden tontit Eteralle. 

Asiakkaat:
Kehitettävissä kohteissa tai muuten valtion omistuksessa oleva, mutta muuhun käyttöön ja omistukseen kehitettävä kiinteistöomaisuus.

Toimiala vastaa keskitetysti myytävistä ja kehitettävistä kiinteistöistä.

Toimialan erityispiirteet:
Toimialan päätehtävänä on kehittää valtion käytöstä poistuvaa tai poistunutta kiinteistövarallisuutta siten, että se olisi myytävissä ja soveltuisi kiinteistömarkkinoille tai vuokrattavaksi toimitiloja tarvitseville.

Toimialan vahvuudet:
Vahva markkinatuntemus ja valtakunnallisesti verkottunut toimintatapa.

Keskeiset tapahtumat vuonna 2011

 • Myyty yli 120 kiinteistöä tai kiinteistöyhtiön osakekokonaisuutta, joiden kauppahinnat yhteensä noin 113 miljoonaa euroa. Kappalemääräisesti suuri osa myydyistä kohteista oli pieniä Ratahallintokeskukselta ja Rajavartiolaitokselta siirtyneitä kiinteistöjä.  Suurimmat myydyt kohteet olivat Helsingin Töölönlahdelta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle myydyt tontit, joiden kauppahinnat olivat yhteensä 59,75 miljoonaa euroa. Suuria kohteita olivat lisäksi Espoon Otaniemessä Technopolis Oyj:lle myyty Vaisalantien tontti 9,3 miljoonaa euroa sekä Turussa myydyistä kohteista Kiinteistöosakeyhtiö Turun ICT -talo ja Kiinteistö osakeyhtiö Biocity sekä Aura-instituutin kiinteistö.
 • Kiinteistökehityshankkeita oli käynnissä yli 40 kohteessa. Merkittävimpiä olivat Helsingissä Keski-Pasila, Kaartin lasaretin korttelialue, Kuninkaantammen ja Malminkartanon Luutnantintien asuinalueet, Tampereen Ratapihankadun alue sekä Tuusulassa Hyrylän varuskunta-alue.

Keskeiset tunnusluvut 2011

 • Vuokrattavat  tilat 0,6  milj. m2
 • Kiinteistöjen arvo 266 milj. euroa
 • Tilojen vuokrausaste 75,9 %
 • Liikevaihto (vuokraus) 29,3 milj. euroa
 • Investoinnit 9,1 milj. euroa
 • Kiinteistöjen myynnit  113 milj. euroa