Senaatti kumppanina

Senaatti-kiinteistöt kehittää palvelujaan ja ratkaisujaan aktiivisesti yhteistyössä  eri sidosryhmien asiakkaiden ja alan muiden toimijoiden kanssa.

Tahtotilana on olla edelläkävijäorganisaatio ja suunnannäyttäjä sekä yhteisten pelisääntöjen rakentaja omalla toimialallaan. Vuonna 2011 painopisteinä olivat erityisesti hankintastrategian uusiminen sekä talousrikollisuuden torjunta.

Senaatti-kiinteistöillä on toimikuntaedustus keskeisissä alan toimialajärjestöissä kuten Raklissa, Rakennustietosäätiössä, Kiinteistöalan koulutuskeskuksessa ja RYM Oy:ssä.

 

Oikeusministeriö ja Senaatti-kiinteistöt solmivat vuoden 2010 joulukuussa yhteistyösopimuksen valtakunnallisen oikeushallinnon toimitila-...

 

Talousrikollisuuden torjuntaan uudet keinot 
Senaatti-kiinteistöt on kertomusvuonna panostanut talousrikollisuuden torjuntaan laatimalla edelläkävijäorganisaationa talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät toimintaohjeet.