Senaatti-kiinteistöillä on laaja sidosryhmäverkosto, jonka kanssa se pyrkii toimimaan aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. Senaatti-kiinteistöt kuuntelee ja kartoittaa sidosryhmiensä mielipiteitä ja näkemyksiä muun muassa yhteiskuntavastuuta kehittäessään. 

Kertomusvuonna  Senaatti-kiinteistöt järjesti yhteiskuntavastuun sidosryhmäkyselyn, jonka tavoitteena oli kartoittaa sidosryhmien tulevaisuuden odotuksia Senaatti-kiinteistöille yhteiskuntavastuusta ja tulevaisuuden työympäristöistä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään toiminnan ja yhteiskuntavastuun kehittämistyössä. Kysely lähetettiin 1 489 eri sidosryhmien edustajalle. Kyselyyn vastasi 526 henkilöä, ja vastausprosentti oli 35 %.

Sidosryhmien keskeisimmät näkemykset Senaatti-kiinteistöistä:

Edelläkävijyys:

Suuri osa Senaatti-kiinteistöjen toimittajakumppaneista ja henkilöstöstä pitävät Senaatti-kiinteistöjä alan edelläkävijänä Suomessa. Muut sidosryhmät näkevät Senaatti-kiinteistöjen olevan enemmän alan keskitasoa.

Ympäristövaikutusten vähentäminen:

Sidosryhmien mukaan ympäristövaikutuksia omalla työpaikalla voitaisiin vähentää virtuaalineuvotteluja lisäämällä, sähkönkulutusta vähentämällä, tilatehokkuutta parantamalla ja lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä päivittämällä.

Suurimmat tulevaisuuden haasteet:

Rakentamisen laadun parantaminen sekä kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen nähdään monen sidosryhmän osalta tärkeäksi. Toimittajakumppanit ja Green Office-vastaavat nostavat ekologisen rakentamisen kehittämisen suureksi tulevaisuuden haasteeksi.

Järjestöt ja yhdistykset, media ja muut näkevät osaamisen ylläpidon suurimpana tulevaisuuden haasteena.

Senaatti-kiinteistöt sosiaalisessa mediassa

Senaatti-kiinteistöt kartoitti kertomusvuonna myös näkyvyyttään ja esiin nousseita keskustelun aiheita sosiaalisessa mediassa ulkopuolisen konsultin tekemässä analyysissa.

Aktiivisinta keskustelu on Suomi 24 -foorumeilla. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt mainittiin useaan otteeseen kansanedustajien ja kunnallispoliitikkojen blogeissa.  

Eniten keskustelua käytiin Lappeenrannan majavista sekä valtionomistuksen myymisestä. Yksittäisistä kohteista mainittiin useiten Konnunsuo ja Musiikkitalo ja sisäilmasta oli muutamia mainintoja läpi vuoden. 

Pääasiassa Senaatti-kiinteistöt mainitaan epäsuorasti, kiinteistön omistajana. Lappeenrannan majavien, valtionomistuksen myymisen, sisäilman ja esteettömyyden osalta keskustelu kohdistuu myös suoraan Senaatti-kiinteistöihin.

 Sidosryhmäyhteistyö
Lataa PDF (153 kt)