Talousrikollisuuden torjunta

Talousrikollisuuden torjunta nousi näkyvästi yhteiskunnalliseen keskusteluun kertomusvuonna. Talousrikollisuudella on monia vakavia seurauksia, joista rakennus- ja kiinteistöalalla työn heikko laatu ja työturvallisuuteen liittyvät puutteet ovat keskeisiä, mutta vähemmän esillä olleita. Senaatti-kiinteistöt on tarttunut ongelmaan ja ottanut käyttöönsä monipuolisen keinovalikoiman sanktioineen talousrikollisuuden torjuntaan.

Senaatti-kiinteistöjen näkökulmasta talousrikollisuuteen liittyvät taloudellinen ja yhteiskuntavastuullinen näkökulma sekä maineriski. Useimmiten rikollisuus kytkeytyy yhteistyökumppaneiden ja palveluyritysten käyttämään työvoimaan.

Senaatti-kiinteistöt on panostanut oman henkilöstönsä systemaattiseen koulutukseen. Henkilökunnalle laadittiin kevään 2011 aikana verkko-opetusmateriaali ja tentti Senaatti-kiinteistöjen eettisistä ohjeista. Lisäksi asia on tuotu näyttävästi julkisuuteen ja luotu selkeät toimintaohjeet yhteistyökumppaneille.  

Uudet otteet talousrikollisuuden torjuntaan

Talousrikollisuuden torjuntaan liittyvien käytäntöjen tehostamiseksi ja yhtenäistämiseksi Senaatti-kiinteistöissä laadittiin kertomusvuoden aikana toimintaohjeet hankevastuuhenkilöille ja konsulteille. Lisäksi kehitettiin urakkasopimuksiin tuleva sopimuslauseke, jolla vastuutetaan myös urakoitsijat aliurakoitsijoineen noudattamaan Senaatti-kiinteistöjen ohjetta talousrikollisuuden torjunnassa. Senaatti-kiinteistöjen talousrikollisuuden toimintaohjeet on julkaistu Senaatti-kiinteistöjen kotisivuilla.

Uuden toimintaohjeistuksensa mukaan Senaatti-kiinteistöt vaatii edelleen tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoilta, mutta tehostaa valvontaa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa. Urakoitsijoilta vaaditaan RALA-pätevyys tai vastaava selvitys. Uutena toimintatapana on rajoittaa urakoiden ketjuttaminen kolmeen yritykseen ja ketjutietojen ilmoittaminen Senaatti-kiinteistöille. Senaatti-kiinteistöt edellyttää edelleen lakisääteisten kuvallisten henkilötunnisteiden ehdotonta käyttöä työmaalla ja tehostaa niiden käytön valvontaa.  Vuoden 2012 alusta Senaatti-kiinteistöt sisällyttää kaikkiin uusiin rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyviin sopimuksiin sopimussakot.

Senaatti-kiinteistöt on laatinut talousrikollisuuden torjuntaan liittyvät toimintaohjeet yhteistyökumppaneilleen. http://www.senaatti.fi/document.asp?siteID=1&docID=1042