Toimialan kehittämiseen osallistuminen

Senaatti-kiinteistöt on edistämässä kiinteistö- ja rakennusalan käytäntöjä ja pelisääntöjä verkostoitumalla aktiivisesti alan toimijoiden kanssa. Senaatti-kiinteistöillä on toimikuntaedustus keskeisissä alan toimialajärjestöissä kuten Raklissa, Rakennustietosäätiössä, Kiinteistöalan koulutuskeskuksessa ja RYM Oy:ssä.

Senaatti-kiinteistöjen kehittämistoiminnan lähtökohtana on avoin, verkottunut kehitystyö sidosryhmien, asiakkaiden ja alan muiden toimijoiden kanssa. Senaatti-kiinteistöt kehittää palvelujaan ja ratkaisujaan aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryhmiensä kanssa.

Tahtotilana on olla edelläkävijäorganisaatio ja suunnannäyttäjä sekä yhteisten pelisääntöjen rakentaja omalla toimialallaan. Esimerkkeinä tästä työstä ovat syksyllä 2011 tehty aloite talousrikollisuuden torjunnasta sekä energiasäästön toimintaohjelma.

Talousrikollisuuden torjunta

Kehitystyössään Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut avoimesti jakamaan kehitystyönsä tuloksia sekä osallistumaan aktiivisesti alan yhteiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Senaatti-kiinteistöt on vuonna 2011 osallistunut aktiivisesti toimialan ohjelmiin, hankkeisiin ja verkostoihin sekä lukuisiin kehitys- ja verkottumistilaisuuksiin. Esimerkkeinä ovat Finnish Green Building Council (FiGBC), Tekesin Serve-ohjelma,
KTI Oy:n kehittämishanketoiminta sekä toimialan benchmarking-selvitykset.

Senaattilaiset ovat toimineet useammassa toimialan johto- ja seurantaryhmässä, joista esimerkkeinä ovat Työterveyslaitoksen Käyttäjälähtöiset toimivat työtilat -teema-alueen seuntantaryhmän sekä RYM Oy:n hallituksen puheenjohtajuus.

Kehittämistoiminta