Henkilöstön työtyytyväisyys

Tulokset 2009-2010

2009 3,75
2010 3,64

Tavoitearvo 2011

Vertailuyritysten keskiarvoa parempi työtyytyväisyys

Tulokset 2011

3,80 (vertailuluku 110, keskiarvoa (100) parempi tulos)