Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Tulokset 2009-2010

2009 Asiakastyytyväisyys:
78 % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä (asteikolla 1–5 arvosanaksi vähintään 4)
Käyttäjätyytyväisyys: 68 % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä (asteikolla 1–5 arvosanaksi vähintään 4)

2010 Asiakastyytyväisyys:
72 % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä (asteikolla 1–5 arvosanaksi vähintään 4)
Käyttäjätyytyväisyys: 68 % vastaajista melko tai erittäin tyytyväisiä (asteikolla 1–5 arvosanaksi vähintään 4)

Tavoitearvo 2011

Asiakas- ja käyttäjätyytyväisyyden säilyttäminen hyvällä tasolla.

Tulokset 2011

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla edellisvuoteen verrattuna. 74 % asiakkaista kertoo olevansa erittäin tai melko tyytyväinen Senaatti-kiinteistöjen toimintaan kokonaisuutena.

Käyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaan 69 % tilojen käyttäjistä on erittäin tai melko tyytyväinen.