Osaamisen kehittäminen -indeksi

Tulokset 2009-2010

Osaamisen kehittäminen -indeksi
2010 72,4

Ydinosaamisen taso
2009 3,09
2010 3,10

Esimiehisyyden taso
2009 4,09
2010 4,0

Johtajuuden taso
2009 3,70
2010 3,7

Tavoitearvo 2011

Tavoitteena on pysyminen nykyisellä hyvällä tasolla.

Ydinosaamisen taso 3,15

Esimiehisyyden taso 3,8

Johtajuuden taso 3,8

Tulokset 2011

Osaamisen kehittäminen -indeksi 73,9

Ydinosaamisen taso 3,16

Esimiehisyyden taso 4,0

Johtajuuden taso 3,7