Sisäilmasto-ongelmien hallinta

Tulokset 2009-2010

Uusi toimintatapamalli laadittu ja otettu käyttöön. Perustettu sisäilmastoasioihin keskittyvä asiantuntijatiimi SYKLI.

Tavoitearvo 2011

Ongelmien hallintaan saaminen uuden toimintamallin avulla strategiakauden loppuun mennessä.

Tulokset 2011

Senaatti-kiinteistöt on kehittänyt sisäilmasto asioiden hoitamiseen systemaattisen toimintamallin, jonka Työterveyslaitos arvioi kertomusvuonna ja esitti siihen jatkokehittämistarpeet.