Yhteiset kehityshankkeet asiakkaan kanssa

Tulokset 2009-2010

Green office -hankkeet: Green office -palvelun ottivat käyttöönsä 13 asiakasorganisaatiota. Kaikki Senaatti-kiinteistöjen toimipisteet ovat mukana Green Office palvelussa (läpäisseet tarkastuksen ja diplomi) Workplace-hankkeet: Työympäristön kehittämisprojekteja ja -selvityksiä asiakasorganisaatioille. Valtakunnallisia työympäristökonseptien laadinta. Osallistuminen työympäristön kehittämiseen liittyviin tutkimushankkeisiin.

Tavoitearvo 2011

Laadullinen mittari, tavoitteena positiivinen kehitys.

Tulokset 2011

Green Office palveluun liittyneitä organisaatioita 13, jotka kaikki ovat läpäisseet tarkastuksen ja saaneet Green Office diplomin sekä GO logon käyttöoikeuden. Vuonna 2011 työympäristökehittämiseen liittyviä hahkkeita tehtiin 11 yksittäiselle asiakkaalle. Valtakunnallisia työympäristökonsepteja laadittiin neljälle eri hallinnonalalle. Tiloihin liittyviä asiantuntijapalvelusopimuksia oli 50 kpl. Senaatti-kiinteistöt on mukana 8:ssa laajassa työympäristön kehittämiseen liittyvässä tutkimushankkeessa muiden organisaatioiden ja yritysten kanssa. Hankkeet esitellään kotisivuillamme www.senaatti.fi - palvelut - työympäristökehittäminen.