Henkilöstökyselyn tulokset yhteiskuntavastuu-alueella

Tulokset 2009-2010

Kolmella aihealueella keskimäärin 76 % antoi asteikolla 1-5 arvosanaksi vähintään 4.
2009 4,1
2010 4,0

Aihealueet: Tiedottaminen, aiheen tärkeys sekä vaikuttamismahdollisuudet.

Tavoitearvo 2011

Laadullinen mittari, tavoitteena positiivinen kehitys.

Tulokset 2011

Kolmella aihealueella keskimäärin 75 % antoi asteikolla 1-5 arvosanaksi vähintään 4.

Aihealueet: Tiedottaminen, aiheen tärkeys sekä vaikutusmahdollisuudet.