Sijoitetun pääoman tuotto

Tulokset 2009-2010

2009 4,4 %    
2010 4,0 %

Tavoitearvo 2011

Vuosittainen tavoite, vuodelle 2011 4,0 %

Tulokset 2011

4,8 %