Tulokset 2009-2010

2009 97,1%
2010 96,1 %

Tavoitearvo 2011

Vuosittainen tavoite vuodelle 2011 96 %

Tulokset 2011

96,4 %