Senaatti-kiinteistöjen investoinnit muodostuvat kiinteistöjen peruskorjauksista ja uudisrakentamisesta.  Senaatti-kiinteistöt päättää investointiensa toteuttamisesta liiketaloudellisin perustein ja edellyttää myös asiakkaan sitoutumista investointiin ennen sen aloittamista.

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit olivat kertomusvuonna 244,3 (255) milj. euroa, mikä oli 42 % liikevaihdosta. Vuodelle 2011 asetettu investointikehys oli 300 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat kiinteistöjen peruskorjauksiin ja uudisrakentamiseen sekä toiminnan kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin. Peruskorjausinvestointien osuus oli 70%.

Kiinteistövarallisuus - investoinnit

Vuoteen 2009 asti luvuissa ovat mukana yliopistokiinteistöt.

Investoinnit ja liikevaihto v. 2007 - 2011, milj. euroa

 

Uusinvestoinnit ja peruskorjaukset v. 2007 - 2011, milj. euroa

 

Investointien jakautuminen toimialoittain v. 2011

Investointien jakautuminen alueittain v. 2011