Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevien rakennusten pääoma-arvo muodostaa merkittävän osan Suomen valtion kansallisvarallisuudesta.  Senaatti-kiinteistöjen vastuulla on tämän kiinteistövarallisuuden arvon ja käytettävyyden säilyminen. Tämä on mahdollista vain, jos tilat ovat käytössä ja niistä saatavilla vuokratuloilla voidaan kattaa tarvittavat korjaukset ja investoinnit.

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistöomaisuuden tasearvo vuoden lopussa oli 4,6 (4,7) miljardia euroa. Ilman yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeita kiinteistöomaisuuden arvo oli 4,3 miljardia euroa.  Vuokrattava pinta-ala vuoden lopussa oli 6,5 (6,5) milj. neliömetriä ja rakennusten määrä noin 11 000 (11 300).  

Kiinteistöomaisuus toimialoittain v. 2011

Kiinteistöomaisuus alueittain v. 2011

Vuokrattava pinta-ala toimialoittain