Senaatti-kiinteistöjen toiminta vaikuttaa monin tavoin taloudelliseen hyvinvointiin.  Alla olevassa kaaviossa on kuvattu Senaatti-kiinteistöjen ja keskeisten toimijoiden väliset rahavirrat.

Rahavirrat v. 2011

 

Kokonaisostojen kehittyminen v. 2007 - 2011, milj. euroa