Riskienhallinta on osa liiketoimintaa

Senaatti-kiinteistöjen hallitus ja toimiva johto vastaavat sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on tuloksellista, varat ja omaisuus turvataan, toiminnasta annetaan oikeat ja riittävät tiedot ja noudatetaan säädöksiä.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta kuuluu Senaatti-kiinteistöjen hyvään hallintotapaan. Johdon vastuulla on huolehtia siitä, että Senaatti-kiinteistöt tun­nistaa ja hallitsee riskejä, jotka voivat estää sitä saavuttamasta tavoitteitaan. Toimintavuonna uudistettiin riskienhallintastrategia ja siihen liittyvää ohjeistusta.

Linjana matala riskitaso

Senaatti-kiinteistöjen liiketoiminta on luonteeltaan pitkäjänteistä toimintaa valtioasiakaskunnan parissa.  Liiketoiminnan peruslinjaus on pitää riskitaso matalana.  Liiketoimintamallissa kuvatut toimintaedellytykset ja tulostavoitteet rajaavat riskinsietoa. Senaatti-kiinteistöjen riskinsietokyvyn yläraja tulee vastaan, jos riskit ja niiden kerrannais­vaikutukset vaarantavat laissa määrätyn tehtävän, eduskunnan ja valtiovarainministeriön vuosittain asettamien tavoitteiden saavuttamisen ja voiton tuloutuksen suorittamisen oleellisilta osilta. 

Hallittua riskienhallintaa

Senaatti-kiinteistöjen hallitus seuraa jatkuvasti riskien toteutumista. Johdon vastuulla on huolehtia siitä, että Senaatti-kiinteistöt tun­nistaa ja hallitsee riskejä. Riskienhallinta sisältyy keskeisesti Senaatti-kiinteistöjen vuosisuunnitteluun, ja se on mukana operatiivisen tason toiminnassa.Riskienhallinnan osa-alueita ovat liiketoiminta-, ympäristö-, prosessi-, projekti-, turvallisuus- sekä vakuutettaviin kohteisiin liittyvät riskit ja korkoriskit.

Senaatti-kiinteistöillä on kiinteistönomistajan vastuuvakuutus. Senaatti-kiinteistöt on palovakuuttanut 1.2.2009 alkaen kaikki kiinteistöt, joissa rakennusten ja rakenteiden jälleenhankinta-arvo on yli miljoona euroa.