Senaatti-kiinteistöjen liikevaihto muodostuu vuokratuloista sekä palveluiden ja kiinteistöjen myynneistä. Vuonna 2011 valtionhallinnon osuus asiakaskunnasta oli 92,9 % Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan ja palveluiden liikevaihdosta.

Vuokraustoiminta

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2011 liikevaihto oli 583 (554) milj. euroa, josta vuokraustoiminnan liikevaihdon osuus oli 512 (486) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 5 % vuodesta 2010.

Joulukuun 2011 lopussa Senaatti-kiinteistöjen toimitilavuokrasopimusten (kokonaisvuokrakohteet) keskimääräinen kokonaisvuokrataso oli 12,91 (12,17) euroa/m2/kk. Senaatti-kiinteistöjen keskimääräisen vuokratason on todettu muun muassa KTI:n benchmarking selvitysten mukaan sijoittuvan markkinoiden keskitason alapuolelle. Vuokrat ovat kohtuullisia käyvän hinnoittelun mukaisia. Vuokrataso määrittyy käytännössä investointikustannusten perusteella lähelle markkinahintaa.

Toimitilojen vuokrausaste parani hieman edellisvuodesta ja oli 96,4 (96,1) %. Vuodenvaihteessa Senaatti-kiinteistöillä oli noin 2 800 (2 600) voimassa olevaa toimitilavuokrasopimusta.

Keskimääräiset neliövuokrat toimialoittain ja alueittain vuonna 2011

euroa/kkKehityskiinteistötPuolustus ja
turvallisuus
Ministeriöt ja
erityiskiinteistöt
Toimistot
Etelä-Suomi7,1612,8117,5815,12
Länsi-Suomi6,024,237,9510,93
Keski-Suomi6,2513,0312,0411,65
Itä-Suomi6,1311,208,7212,07
Pohjois-Suomi 6,4610,3610,279,99
Toimiala yht. 6,4111,3615,2812,64

Senaatti-kiinteistöjen toimialojen välillä vuokratasoissa on eroja, mikä johtuu muun muassa siitä, että rakennukset eroavat toisistaan iältään, arkkitehtuuriltaan, kunnoltaan, käyttötarkoitukseltaan ja sijainniltaan.

Vuoteen 2009 asti luvuissa ovat mukana yliopistokiinteistöt.

Vuokrausliiketoiminnan jakautuminen alueittain v. 2011

Vuokraustoiminnan liikevaihdon jakautuminen toimialoittain v. 2011

Palvelujen myynnit

Senaatti-kiinteistöjen palvelujen myynti oli 8,8 (24,1) milj. euroa. Vuoden 2010 myynnistä sähkökaupan osuus oli 17,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 alusta sähkökauppa siirtyi Hanselille. Vuonna 2011 myytävät palvelut muodostuvat asiantuntijapalveluista ja käyttäjäpalveluista. Näiden myynti kasvoi 28 % edellisvuodesta. 

Palvelujen liikevaihto v. 2007 - 2011

Kiinteistöjen myynnit

Kiinteistöomaisuuden myynti toteutui ennakoitua paremmin. Senaatti-kiinteistöt myi kertomusvuonna kiinteistöomaisuutta 112,7 (95,4) milj. eurolla ja osti 11,1(6,1) milj. eurolla. Myyntivoitot olivat 62 milj. euroa ja myyntitappiot 2,3 milj. euroa.

Kiinteistöjen myynnit

Vuokraustoiminnan liikevaihto ja vuokrakate, v. 2007 - 2011, milj. euroa

Suurimmat myydyt kohteet:

  • Töölönlahden korttelin 2018 tontit, Helsinki
  • Töölönlahden korttelin 2015 tontit, Helsinki
  • Kiint.oy Biocityn osakkeet, Turku
  • Aura-Instituutin entinen kiinteistö, Turku
  • Vaisalantien tontti K10055 Otaniemestä, Espoo
  • Kiinteistöosakeyhtiö ICT:n osakkeet, Turku
  • Rysäkari-saari