Ympäristöasioiden taloudellinen vaikutus

Senaatti-kiinteistöjen toimenpiteet ympäristövaikutustensa vähentämiseksi heijastuvat myös sen taloudelliseen tuloksellisuuteen.

Energiatehokkuuden parantaminen edesauttaa varautumista energianhinnan nousuun osana ylläpitokustannusten hallintaa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 kiinteistöjen lämmitys- ja sähkökustannukset nousivat 10-15 prosenttia. Samana aikana Senaatti-kiinteistöjen koko kiinteistökannan lämpö- ja sähköenergian kulutus laski 5 %.

Energian kallistuessa energiatehokkuusinvestointien merkitys korostuu entisestään ja niiden laskennallinen takaisinmaksuaika lyhenee. Peruskorjausten ja uudisrakentamisen yhteydessä panostetaan energiatehokkuuteen systemaattisesti osana investointiprosessia Senaatti-kiinteistöjen toimintatavan mukaisesti. Erillisten energiatehokkuusinvestointien lisäksi pääosa parannustoimenpiteistä toteutetaan osana merkittäviä korjauksia.

Energia- ja elinkaaritehokkuuteen panostamisella varmistetaan, että rakennukset ovat ajanmukaisia sekä vuokralaisten että mahdollisten toisten omistajien näkökulmasta energiamääräysten kiristyessä myös tulevaisuudessa.

Ympäristöriskit sekä sisäilmariskit ovat merkittävä kustannusten aiheuttaja. Vuonna 2011 Senaatti-kiinteistöt puhdisti pilaantuneita maa-alueita yhteensä 650 000 eurolla. Samaan aikaan käytettiin 28,7 miljoonaa euroa sisäilmaolosuhteiden parantamiseen tähtääviin korjauksiin. Nämä korjaukset ovat välttämättömiä kiinteistöjen käytettävyyden ja arvon säilyttämiseksi.

Verohallinnon ympäristövastuullisen toiminnan tavoitteena on säästää sekä ympäristöä että rahaa. Se näkyy niin luonnossa kuin valtion ja...