Tilat

Valtion työympäristöt ovat monien muutosten kohteena. Tilat ovat strateginen resurssi, jonka avulla voidaan tukea organisaation toimintaa ja suorituskykyä.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on tuottaa tilaratkaisuja ja palveluja, joilla tuetaan valtion virastojen ja laitosten toimintaa, varmistaa valtionhallinnon tilaratkaisujen kustannustehokkuus, terveellisyys, turvallisuus sekä ympäristövastuullisuus.

Senaatti-kiinteistöt tarjoaa toimitilojen käyttäjäpalvelut asiakkaille yhden luukun periaatteella, minkä ansiosta asiakkaat voivat suunnata resurssinsa ydintehtäviensä suorittamiseen ja sitä kautta toimintansa tehostamiseen.

Caset

Aurajoen varrella sijaitseva vuonna 1967 valmistunut Turun virastotalo peruskorjataan ulkoa ja sisältä moderniksi toimitaloksi...
 
Esteetön toimintaympäristö parantaa turvallisuutta, saavutettavuutta, logistiikkaa ja helpottaa kiinteistön ylläpitoa, mikä puolestaan...