Kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Senaatti-kiinteistöjen kehitys- ja innovaatiotyön tavoitteena on ymmärtää asiakkaan tarpeita ja alan kehitystä ja luoda näin ratkaisuja, jotka ovat jopa askeleen edellä odotuksia. Tavoitteena on toimia alan edelläkävijänä sekä pelisääntöjen ja toimintamallien edistäjänä ja rakentajana.

Kehittämistoiminta perustuu Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiaan ja arvoihin. Senaatti-kiinteistöillä on kehitys- ja innovaatiostrategia, jossa on neljä Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategiasta johdettua painopistealuetta:

  • ympäristö ja energia
  • investointiprosessin tietomallintaminen
  • tiedolla johtaminen sekä
  • ratkaisuliiketoimintaan liittyen palveluiden tuotteistaminen, asiantuntijapalvelumallit ja asiakastiedon haltuunotto.

Senaatti-kiinteistöjen liiketoiminnan kannalta tärkeät kehittämisen aihealueet ovat useasti myös koko kiinteistö- ja rakennusalalle keskeisiä, kuten hankintojen kehittäminen, energiatehokkuuden parantaminen sekä sisäilman laatu. 

Verkostoitunut toimintatapa

Senaatti-kiinteistöt pyrkii kehitystyössään avoimeen yhteisöllisyyteen alan toimijoiden kanssa. Sidosryhmät kutsutaan mukaan kehittämiseen, ja Senaatti-kiinteistöt jakaa myös itse avoimesti heille oman kehitystyönsä tuloksia.

Kehitystoimintaa ohjaa ja koordinoi strategia, kehittäminen ja tiedonhallinta -yksikkö. Sen tehtävänä on koordinoida erityisesti tulevaisuuden toimintaa luotaavia projekteja, ottaa kantaa kehittämisehdotuksiin ja valmistella hanke-esitykset johtoryhmän käsiteltäviksi.

Vuokraustoiminnan, palvelutuotannon, investointien, ylläpidon ja myyntitoiminnan kehittäminen tapahtuu prosesseissa. Työntekijöiden verkottumista ja avointa kehittämisasennetta tuetaan muodostamalla vuosittain liiketoiminnan tulevaisuutta luotaava kehitysryhmä, johon osallistuvat kaikki uudet työntekijät.

Vuoden 2011 toiminta

Kertomusvuonna Senaatti-kiinteistöt oli mukana kehittämässä alan toimijoiden kanssa muun maussa elvyttävän korjausrakentamisen menetelmiä, uusiutuvien energiatuotantomuotojen tuotteistamista,kiinteistöliiketoiminnan käyttäjäarvon mittaamista sekä uusia vuokra- ja palvelusopimusmalleja.

Senaatti-kiinteistöillä on vuosittain 1 - 2 omaa laajempaa Tekes-rahoitteista kehityshanketta. Näiden lisäksi Senaatti-kiinteistöt on mukana 10 - 15 tutkimus- ja kehityshankkeessa, joiden toteutuksesta vastaa ulkopuolinen taho, esimerkiksi tutkimuslaitos.

Vuonna 2011 Senaatti-kiinteistöjen liiketoiminnan tuotekehityspanokset olivat 1,6 miljoonaan euroa (1,9), mikä on 0,3 prosenttia liikevaihdosta. Senaatti-kiinteistöt sai TEKESiltä tukea kehityshankkeisiinsa yhteensä  90 622 (42 235) euroa.

Työympäristötutkimukset

Senaatti-kiinteistöt osallistuu aktiivisesti asiakas- ja käyttäjälähtöiseen sekä monitieteelliseen työympäristötutkimuksiin liittyviin hankkeisiin. Asiakastyöhömme liittyen olemme erityisesti mukana selvittämässä toimintaympäristön muutosten sekä tieto- ja kommunikaatioteknologian vaikutuksia organisaation toimintatapoihin sekä työympäristö- ja toimitilaratkaisuihin.  Ajankohtaisia työympäristötutkimushankkeita esitellään kotisivuillamme.

Toimialan kehittämiseen osallistuminen

 

PRE-ohjelman tavoitteena on luoda kiinteistö-, rakennus- ja infra-alalle täysin uusia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja.