Tulevaisuus

Senaatti-kiinteistöt seuraa aktiivisesti toimintaympäristönsä muutoksia ja kehittää toimitiloihin liittyviä asiantuntijapalveluita jatkuvasti asiakkaittensa tarpeita ennakoiden.

Senaatti-kiinteistöjen rooli Suomen suurimpana toimitilakiinteistöomistajana on keskeinen kehitettäessä toimialan ratkaisuja.

Tulevaisuuden haasteet liittyvät kiinteistövarallisuuden kannattavaan kehittämiseen, tilan käytön tehostamiseen ja ympäristöpäästöjen vähentämiseen. Samanaikaisesti työn teon tavat ovat muuttumassa ja tilojen tulee vastata muuttuviin tarpeisiin useita kertoja elinkaarensa aikana. Toimitilaratkaisuja tuotetaan yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa.

 

- 

Olennaisuusmatriisi  Mitkä ovat Senaatti-kiinteistöjen toiminnan kannalta keskeiset yhteiskuntavastuun teemat.

 Millaisissa työympäristöissä työskentelemme tulevaisuudessa?  Mitä pitää ottaa huomioon työympäristöjen suunnittelussa.