Ympäristö

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut valtion linjan mukaisiin energiansäästötavoitteisiin sekä toimimaan esimerkkinä julkisena organisaationa. Senaatti-kiinteistöjen ympäristöpolitiikka kattaa Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan mukaan lukien keskeiset yhteistyökumppanit.

Senaatti-kiinteistöjen energiankäytön yleistavoitteet on johdettu EU:n energiatavoitteista joiden mukaisesti vuoteen 2016 mennessä sekä sähkö- että lämpöenergian kulutusta alennetaan toimistotaloissa 6 % vuoden 2010 tasosta.

Senaatti-kiinteistöillä on merkittävä rooli asiakkaidensa toimitilojen ympäristötehokkuuden parantamisessa. Energiatehokkuuden parantaminen, jätteiden kierrätyksen tehostaminen ja haitallisista kylmäaineista luopuminen ovat keskeisiä ympäristövastuutoiminnan painopistealueita vuonna 2011.

Rakentamisen energia- ja materiaalitehokkuuden hallinta on Senaatti-kiinteistöissä tunnistettu tärkeäksi kehitysalueeksi. Muun muassa rakennushankkeiden tiedon keräystä, raportointia ja seurantaa sekä näihin liittyvää yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa on tarkoitus kehittää edelleen vuonna 2012.

Caset

Green Lease eli ekologinen vuokrasopimus kannustaa vuokralaista ja vuokranantajaa entistä energiatehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään...
 
Senaatti-kiinteistöjen käyttäjäsähköprojektin mukaan työntekijät saadaan motivoitumaan sähkönsäästötalkoisiin ja muuttamaan...