Matkustamisen ympäristövaikutukset

Senaatti-kiinteistöt seuraa henkilöstön työaikana tapahtuvien, työmatkoihin liittyvien matkasuoritteiden kustannuksia. Kustannuksien jakautuminen eri matkasuoritteille on esitetty alla kuvassa.

Matkasuorite =vuorokauden aikana kuljettujen matkojen keskimääräinen yhteispituus henkilöä kohti.

Henkilöstön matkustuskustannusten jakauma

Matkakustannukset pysyivät viime vuoden tasolla

Henkilöstön matkustuskustannukset pysyivät viime vuoden tasolla, mutta matkasuoritteiden osuuksissa oli eroja. Junamatkustamisen osuus väheni kolmanneksen, kun linja-autolla matkustaminen puolestaan kolminkertaistui suhteessa viime vuoteen. Matkustuksen yleinen hintataso Suomessa pysyi lähes viime vuoden tasolla.

Vaikka Senaatti-kiinteistöjen henkilökunnan lentomatkustamisen kustannukset pysyivät viime vuoden tasolla, kertyi lentokilometrejä lähes 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. (Lentoja oli enemmän ja lennon keskipituus oli nyt (2011) 720 km, kun se viime vuonna (2010) oli vain 550 km) Henkilöstön työaikana tapahtuvasta lentomatkustamisesta aiheutui CO2-päästöjä yhteensä noin 109 tonnia.

Henkilökunnalle maksettiin kilometrikorvauksia oman auton käytöstä lähes saman verran kuin vuonna 2010. Henkilöautoilla ajetuista työhön liittyvistä matkoista kertyi CO2-päästöjä noin 152 tonnia.

Etäneuvottelulaitteiden toivotaan edelleen vähentävän matkustusta

Matkustustarve ei vähentynyt vuoden 2011 aikana oletetusti, vaikka etäneuvottelulaitteiden käyttö oli vilkasta. Etäneuvottelupalveluiden hyödyntämisellä toivotaan jatkossa olevan henkilökunnan matkustustarvetta vähentävä vaikutus.

Etäneuvottelupalvelu on laajasti käytössä myös Senaatti-kiinteistöjen asiakkailla. Palvelun käytettävyyttä lisää merkittävästi se, että jokainen työntekijä voi ottaa neuvotteluyhteyden omalta koneeltaan. Järjestelmään vuoden aikana kirjautuneiden yhteyksien perusteella Senaatti-kiinteistöjen työntekijät olivat yhteensä noin 6 400 tuntia etäneuvotteluissa oman palveluntarjoajan kautta.

Työsuhdeautot vaihtuneet vähäpäästöisiksi

Senaatti-kiinteistöt on aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan autoilun päästöihin tarjoamalla henkilökunnalleen ekologisen ajotavan opetusta ja määrittelemällä työsuhdeautoille päästörajat. Vaikka työsuhdeautojen määrä on lisääntynyt, autopolitiikan mukaiset päästörajat ovat pienentäneet työsuhdeautojen käytöstä aiheutuvia päästöjä merkittävästi.