Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta

Kattava vastuunjakomalli

Senaatti-kiinteistöt ylläpitää rekisteriä pilaantuneille maille tehtävistä toimista sekä seuraa kirjanpidossaan pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksesta aiheutuvia kustannuksia.

Pilaantuneiden maa-alueiden hallinnassa on jo usean vuoden ajan käytetty vastuunjakomallia, jossa kohteet lajitellaan riskiluokkien mukaisesti luokkiin 1-3.

Suurimman riskiluokan kohteisiin lukeutuu lähinnä vain ratahallintokeskuksen entisiä varikkoalueita, näistä merkittävimmät kohteet ovat Luumäki, Pasila ja Mikkelin veturitallit. Vastuunjakotaulukossa seurataan ja ylläpidetään pilaantuneiden maa-alueiden tunnistukseen, kartoitukseen ja puhdistukseen liittyviä dokumentteja.

Vuoteen 2010 verrattuna pilaantuneiden maiden kunnostuksia ja niihin liittyviä selvityksiä tehtiin jonkin verran enemmän. Pilaantuneiden maiden kunnostukseen vuonna 2011 käytettiin yhteensä noin 650 000 euroa, joka on puolet enemmän kuin vuonna 2010.Senaatti-kiinteistöt kartoittaa parhaillaan tienpidon tukikohtien vanhojen tankkauspaikkojen PIMA-riskeja tulevia poisto- ja kunnostustoimenpiteitä varten.