Ylläpidettyjen kiinteistöjen ominaispäästö

Tulokset 2009-2010

2008: 59,6 kg/brm2
2009: 61,6 kg/brm2 (vuonna 2008 kiinteistökanta muuttui, Rajavartiolaitoksen tiedot siirtyivät pääomavuokrakohteiksi)
2010: 61,3 kg/brm2 (poistettu yo-kiinteistöt)

Tavoitearvo 2011

Energiankulutuksen (sähkö ja lämpö) kääntäminen laskuun.
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti, vuonna 2011, -1% vähennys vuoden 2010 tasosta. Pitkän aikavälin tavoite, vuoden 2016 loppuun mennessä -6% vähennys vuoden 2010 tasosta.

Päästökauppaan kuulumattomien toimialojen osalta (kuten rakentaminen ja kiinteistöt) Suomen päästövähennystavoite on 16 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 päästömääriin verrattuna. Senaatti-kiinteistöjen osalta tämä tarkoittaa tason 53,3 kg CO2-ekv/brm2 tavoittamista vuoteen 2020 mennessä.

Tulokset 2011

57,0 kg/brm2, 7 % lasku vuodesta 2010 ( 61,3 kg/brm2)